Személyes
oldalam

Aegon Baba-Mama Program

Részvételi szabályzat

Az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. ”Baba-Mama Program” részvételi szabályzata (továbbiakban: „Szabályzat”)

A program elnevezése: „Baba-Mama Program” (továbbiakban „Program”).

A program szervezője: AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. (1091 Budapest, Üllői út 1. cégjegyzék száma: 01-10-041365) – továbbiakban „Szervező”.

A Programhoz kapcsolódó adatkezelést az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. (1091 Budapest, Üllői út 1. cégjegyzék száma: 01-10-041365) – továbbiakban „Adatkezelő” – végzi.

A Játékhoz kapcsolódó egyéb feladatokat, továbbá az adatfeldolgozást a Rewart Kft. (székhely: 1016 Budapest, Hegyalja út 7-13., cégjegyzékszám: 01-09-892626, adószám: 14182925-2-41, a továbbiakban: "Lebonyolító")"), a rentIT Kft. (székhely: 2030 Érd, Festő utca 93., cégjegyzékszám: 13-09-155650, adószám: 23894930-2-13) és a d-code Szolgáltató Kft. (székhely: 1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 79., cégjegyzékszám: 01-09-983458, adószám: 23903131-2-41), együttesen végzik.

1. A Program célja

A Program célja, hogy gyűjtse a Programban regisztrált természetes személyek („Játékos”) által önkéntesen megadott személyes adatait, a személyes adatokat a Játékosok előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló, kifejezett hozzájárulása alapján kezelje, és a személyes adatokat a jelen Szabályzatban, illetve a Szervező Adat- és titokvédelmi tájékoztatójában rögzítettek szerint kedvezménykuponok biztosítása, nyereményjátékok lebonyolítása, valamint üzletszerzési és marketing célból felhasználja a Programhoz, valamint a Szervező www.babamama.aegon.hu honlapjához kapcsolódóan.

A Játékosok a személyes adataik kezelésére, az adatbiztonságra, illetve a Játékosokat az adataik kezelésével összefüggésben megillető jogosultságaira vonatkozó részletes szabályokat a Szervező Adat- és titokvédelmi tájékoztatójában találhatják ide kattintva>>

A Programban résztvevő Játékosok www.babamama.aegon.hu oldalon („Honlap”) a regisztrációt követően:

 1. Jogosulttá válnak az oldalon feltüntetett, harmadik fél által biztosított kedvezményes vásárlásra jogosító kuponokra a jelen Szabályzatban foglaltak szerint.
 2. Azon személyek, akik a Programba történő regisztrációval ehhez hozzájárultak, bizonyos időközönként meghatározott témában hírleveleket kapnak, amelyben található cikkszerű tartalmak teljes terjedelmükben a Program weboldalán érhetők el.
 3. Azon regisztrált Játékosok, akik a Program időtartama alatt a www.babamama.aegon.hu honlapon regisztrálnak, és/ vagy személyes pénzügyi tanácsadást igényelnek, és/ vagy ezen tanácsadást követően szerződést kötnek nyereménysorsoláson vehetnek részt. A mindenkor aktuális nyereménysorsolások részleteit és feltételeit a www.babamama.aegon.hu oldalon található „Aktuális nyereményjáték szabályzat” tartalmazza.

2. Ki jogosult részt venni a Programban?

A Szervező által szervezett Programban kizárólag azon 18. életévét betöltött természetes személy (a továbbiakban: Játékos) vehet részt, aki nem esik jelen Szabályzat 10. pontjában meghatározott személyek körébe és a Honlapon a Szabályzat 3. pontjában foglalt időtartam alatt valós adatok megadásával, valós e-mail címmel önként regisztrál.

3. A Program időtartama

A promóció 1. szakasza: 2015. július 24 – 2016. január 31.

A promóció 2. szakasza: 2016. február 1-től visszavonásig.

4. Az adatkezelés időtartama

A Szervező az adatokat az érintett hozzájárulást visszavonó nyilatkozatáig kívánja kezelni.

5. Az adatkezelés helye

A jelen Programban regisztráltakhoz kapcsolódó adatkezelési hely a www.babamama.aegon.hu honlap.

6. Mi a feltétele a Programban való részvételnek?

A Programban csak érvényes regisztrációval valamint a Szabályzat, illetve az Adat- és titokvédelmi tájékoztató elfogadásával lehet részt venni.

A részvételhez a Játékosnak regisztrálnia kell a Honlapon a "Regisztráció" címszó alatt. A Honlapon történő regisztráció során meg kell adnia a 7. pontban meghatározott személyes adatait, majd kipipálni a megfelelő mezőt, amellyel Játékos elfogadja a jelen Szabályzatban rögzített valamennyi feltételt, és hozzájárul személyes adatainak a jelen szabályzatban megjelölt céllal történő kezeléséhez.Azon Játékosok, akik a Programról a Szervező által kiküldött hírlevélből értesülnek – vagyis adataik a Szervező adatbázisában már szerepeltek – a regisztrációs felületen már az adatbázisban szereplő adataikkal kitöltött űrlapot találnak, ahol adataikat - az e-mail cím kivételével frissíthetik, módosíthatják. Számukra a Szabályzat, valamint az adat- és titokvédelmi tájékoztató elfogadása szintén a Programban való részvétel feltétele.

Amennyiben a Játékos által megadott adatok utóbb valótlannak bizonyulnak, úgy ennek minden következményét a Játékos, mint adatszolgáltató viseli. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

A Szervező nem ajánlja a Játékban való részvételt harmadik személy által regisztrált e-mail cím megadásával. Amennyiben nem saját maga által regisztrált e-mail címet vesz igénybe a Játékos, a regisztráció előtt kérje a jogosult írásbeli hozzájárulását. A Programmal kapcsolatos, e-mail postafiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező, az Adatkezelő, valamint a Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja.

A Programban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a Honlap tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége az Internet kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn és a Lebonyolítón kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező, az Adatkezelő és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

7. Milyen adatokat kérünk a regisztráció során?

A regisztráció során az adatkezelési cél megvalósításához az alábbi adatokat kérjük kötelezően megadni:

 • regisztráló személy titulusa, neve, születési dátuma
 • lakcím, telefonszám, mobil szám, e-mail cím
 • gyermek(ek) neve, neme, születési dátuma
 • édesanya/édesapa foglalkozása, titulusa

A regisztráció során az adatkezelési cél megvalósításához az alábbi adatokat kérjük opcionálisan megadni:

 • Ön vagy családja rendelkezik-e életbiztosítással
 • van-e élő Aegon biztosítási szerződése (ennek típusa)

Amennyiben a Játékos hiányosan, vagy valótlan adatokkal tölti ki a Regisztrációt, úgy nem jogosult a Programban való részvételre.

8. Hogyan tudom igénybe venni a garantált kedvezmény kupont?

Mindazon Játékosok, akik regisztrálnak és megadják a szükséges adataikat, jogosulttá válnak az oldalon feltüntetett harmadik partnertől származó kedvezményes vásárlásra jogosító kuponok letöltésére. Az aktuális kedvezményes partnerek a Honlapon a Kuponok menüpont alatt kerülnek feltüntetésre.

 • 8.1. A garantált kedvezményre (kedvezménykuponra) való jogosultság feltétele az oldalon való regisztráció/adat megerősítés.
 • 8.2. A Játékos szabadon választhat a különböző feltüntetett kedvezmények közül.
 • 8.3. A kedvezménykuponok a Honlapon feltüntetett partnernél, a meghatározott feltételekkel, az ott megadott mértékben nyújtanak kedvezményt.
 • 8.4. Egy kedvezménykupon csak egyszer, egy vásárlás alkalmával használható fel. A kedvezménykupon felhasználására vonatkozó kedvezményes vásárlási feltételek részletei a jelen Szabályzatban, a Honlap Kuponok menüpontja alatt, valamint a kedvezménykuponon találhatók meg.
 • 8.5. A garantált kedvezményre jogosító kedvezménykuponok felhasználási ideje kupononként és időszakonként eltérő lehet, minden kuponon feltüntetésre kerül a pontos beváltási határidő. A kedvezménykuponok beváltási határidejének lejárta után azokkal kapcsolatban reklamációt a Szervező és Lebonyolító nem fogad el.
 • 8.6. A promóciós ajánlat nem vonható össze semmilyen más kedvezménnyel, akcióval.
 • 8.7. A kedvezménykupon nem értékesíthető, készpénzre nem váltható, és más ajánlattal nem vonható össze.
 • 8.8. Az ajánlatok minden esetben a készlet erejéig vagy visszavonásig érvényesek. A Szervező és a Lebonyolító fenntartja a jogot a kedvezmények korlátozására, megváltoztatására, illetve cseréjére a promóció időtartama alatt.
 • 8.9. A kedvezménykupon kiválasztása után a kedvezmény típusát illetően változtatásra nincs lehetőség.
 • 8.10. A kedvezménykupon kiválasztásának, letöltésének és nyomtatásának végső határideje: a mindenkori kedvezménykuponon feltüntetésre kerülő beváltási határidő utolsó napjának 23:59:59 perce. Az a Játékos, aki a megadott határidőig nem nyomtatja ki kedvezménykuponját a Szabályzatnak megfelelően, elveszti jogosultságát a garantált kedvezményre vonatkozóan.
 • 8.11. Szervező és Lebonyolító fenntartja a jogot, hogy elutasítson minden illetéktelen (a garantált kedvezményre nem jogosult) személy által beküldött igényt. Garantált kedvezményre csak a Szabályzat rendelkezései szerint regisztráló személyek válhatnak jogosulttá.
 • 8.12. Szervező és Lebonyolító nem felelősek a kedvezménykuponok helytelen felhasználásáért, a minőséggel és elérhetőséggel kapcsolatos elégedetlenségekért.
 • 8.13. A garantált kedvezmény igénybevételével kapcsolatos kérdések esetén a Lebonyolító ügyfélszolgálata ad felvilágosítást a Játék teljes időtartama alatt az info@babamama-program.hu e-mail címen.
 • 8.14. A Szervező, valamint a Lebonyolító nem felelősek a Garantált kedvezmény kuponok felhasználásáért, és ebben a körben különösen nem felelősek a Szolgáltatóknál igénybe vett szolgáltatások feltételeiért, ideértve az esetleges mennyiségi és minőségi kifogásokat is, továbbá a szolgáltatások igénybevétele kapcsán kialakuló esetleges betegségekért vagy balesetekért.
 • 8.15. A Szervező, valamint a Lebonyolítók nem vállalnak felelősséget a Szolgáltatók személyzetéért és vezetőségéért, valamint az általuk kibocsátott információkért. Az ilyen témakörben hozzá érkező panaszokat válaszadásra és intézkedésre továbbítja az érintett Szolgáltatónak. Nem vállalnak továbbá felelősséget a személyes veszteségekért, beleértve, de nem kizárólagosan, az anyagi veszteséget, amely saját, vagy a valamely más látogató, avagy a Szolgáltató hibájából következett be.

9. Az érintett jogai

Az érintett bármikor tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről, tiltakozhat adatai kezelése ellene, kérheti adatai helyesbítését, zárolását törlését, visszavonhatja adatai kezeléséhez korábban adott hozzájárulását. Ha az adatkezelést sérelmesnek tartja bírósághoz, vagy Nemzeti Adatvédelmi és Információ Szabadság Hatósághoz fordulhat.

10. A Játékban nem vehetnek részt az alábbi személyek:

(a) az AEGON Magyarország cégcsoport tagvállalatainak vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai és azok közeli hozzátartozói (Ptk.8:1 § (1). bek 1. pont.);
(b) a Lebonyolító és a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói (Ptk 8:1 § (1). bek 1. pont.

11. Záró rendelkezések

Amennyiben a Játékos személyes adatainak törlését a nyeremény átadása előtt kéri, úgy tudomásul veszi, hogy a Játékban való minden jogosultságát elveszti, és a Játékból kizárásra kerül.
A Szabályzatra a magyar jogszabályok irányadók; bármilyen esetlegesen felmerülő vita eldöntésére a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező magyar bíróságok jogosultak.

Szervező fenntartja a jogot, hogy a Szabályzat feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ide értve a Játék megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.

AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt.

Módosítva: 2017. március 14.

Oldalunkon cookie-kat használunk annak érdekében, hogy teljesebb körű szolgáltatást nyújtsunk látogatóink részére. Tudjon meg többet itt.

Elfogadom